Landsmøte

Folk seier gjerne at det ikkje er så store skilnader mellom dei politiske partia i Noreg, men når ein får samla hundrevis av partifolk på landsmøte, så er det lett å sjå at dei kjem frå heilt ulike planetar. Ikkje berre kler og oppfører dei ulike partifolka seg veldig distinkt frå kvarandre, dei har også mange identitetsskapande ritual for å fortelje kvarandre kven dei er.

Dagboka