Ein leiken og observant liten humoreske om ulike sider ved å vere mor.

Attkjenneleg om morsrolla

NYFØDT: Sara Fellmans detaljrike, poetiske og fysiske tolking av ein nyfødt er åleine verd teaterbesøket. FOTO: ERIK BIRKELAND, TINGH

Alle er vi født og framleis blir fleirtalet av oss foreldre i løpet av livet. Likevel er fødsel og spedbarn eit under dei fleste opplever som så unikt at ingen kan ha vore der før. Motiva for å få barn er ulike og korleis ein oppdrar den vesle er vekslande og skiftar med trendar og forsking. I mellomtida veks generasjon etter generasjon opp i opposisjon til foreldra, men med band som gjer at dei likevel gjer akkurat som opphavet.

Mer fra Klassekampen