Ukraina-krigen er ingen stedfortrederkrig.

Når ukrainerne ber oss om hjelp

I en appell til SVs landsmøte i helga skrev «Fredsinitiativet 2022» at ukrainerne er i sin fulle rett til å yte motstand, men hvis landet er avhengig av militær støtte fra Nato-land for å vinne krigen på slagmarka, vil det uvegerlig føre til en kontinuerlig opptrapping med fare for krig mellom Nato og Russland. Konklusjonen er åpenbar: Nato-land som Norge bør ikke bidra med våpen. Fredsinitiativet står for denne politikken, selv om det er liten tvil om at det kunne ha betydd at Ukrainas nasjonale selvstendighet hadde gått tapt, eller at enda mer av landets territorium ville ha blitt okkupert. Eller som det heter i vedtaket fra fylkesårsmøtet i Nordland Rødt: «Ukraina er helt avhengig av allierte og støtte utenfra for ikke å bli overkjørt og ende opp som slaver i en ny-russisk imperium.»

Fokus