Kerstin Ekman møter «Twin Peaks» i Olav Løkken Reisops mangslunge øko-thriller.

De siste av oss

Illustrasjon: T.J. HUSSEY/Biodiversity heritage library

I den nordlige delen av Hurdalsjøen ligger Skriverholmen, en flekk på kartet som på 1600-tallet huset den lokale sorenskriveren. Angivelig måtte innvandrede finner troppe opp på Skriverholmen for å bli registrert – skriveren våget ikke oppsøke dem i skogen. Her finnes det også gravrøyser, antakelig fra bronsealderen.

Bokanmeldelser