Unni Bleken (1929–2023)

Hun ga seg aldri

Foto: Lene Chatrin Hansen

Unni Bleken døde søndag 12. mars. «Vi gir oss aldri. Og ikke da heller!» var hennes motto. For meg var hun en venn, et forbilde, en nødvendig kritiker og en uendelig kilde til kunnskap og klokskap.

Fredag