Fylkeslag i SV vil skrive Karl Marx inn i prinsipprogrammet. Nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes strittar imot.

Strid om Marx i SV

KLARAR SEG UTAN MARX: Nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes i SV tykkjer ikkje det er naudsynt å få inn meir Karl Marx i prinsipprogrammet til SV.

På landsmøtet til SV i helga skal dei vedta eit nytt prinsipprogram. Fylkeslaga Vestland og Viken SV vil at det skal innehalde referansar til økonomen, filosofen og ideologen Karl Marx.

Innenriks