Fleirtal

På snittet av meiningsmålingane så langt i mars har Arbeidarpartiet ein oppslutnad på 17,1 prosent. Dersom det hadde vorte valresultatet, så ville det ha vore det dårlegaste valet til Ap sidan stortingsvalet i 1906, då partiet berre fekk 16 prosent av røystene. For Arbeidarpartifolk er det nok lett å miste motivasjonen av slike tal, og mange kommentatorar skriv no som om Erna Solberg og Høgre allereie har vunne kampen om regjeringsmakt og statsministeren i 2025.

Dagboka