106.000 kvinner under 30 år har fått pensjonskonto etter innføringen av pensjon fra første krone. Hannah (17) synes det er betryggende.

Pensjonsboom for kvinner

SPARER: 609 kroner har kommet inn på pensjonskontoen til Hannah Nordahl Sehested Gresseth (17) etter at pensjon fra første krone ble innført.

17 år gamle Hannah Nordahl Sehested Gresseth er fornøyd.

Etter at Ap/Sp-regjeringen innførte pensjon fra første krone ved nyttår i fjor, er Hannah blant over 100.000 nye unge kvinner som har fått pensjonskonto.

Selv om 17-åringen ikke tenker mye på pensjonsalderen, er hun glad for at ekstrajobbene ved siden av skolen nå bidrar til oppsparte pensjonsmidler.

– Det er veldig bra, og litt betryggende, sier Gresseth.

Til daglig er hun elev ved Thora Storm videregående skole i Trondheim. På fritida jobber hun som spinninginstruktør ved et treningssenter og har i tillegg fått seg jobb på kino.

– Til sammen jobber jeg omtrent 60 timer i måneden, forteller hun.

Tajik: – Verdt å markere

Tall fra Finans Norge viser en kraftig økning i antallet unge kvinner som har fått pensjonskonto etter at Ap/Sp-regjeringen innførte pensjon fra første krone.

Til sammen 370.0000 nye personer har fått pensjonskonto i Norge. Av disse er 106.000 kvinner under 30 år.

Det var daværende arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap) som innførte ordningen med pensjon fra første krone, til applaus fra fagbevegelsen.

Tajik sier til Klassekampen at økningen er så markant at den er vel verdt å markere samme uke som kvinnedagen 8. mars gikk av stabelen.

– Dette viser at politikk virker, slår hun fast.

Tajik viser til at mange kvinner nå kan se fram til mer i pensjon den dagen de takker for seg i arbeidslivet.

– De kampene så mange har gått i bresjen for i arbeiderbevegelsen for å få til pensjon fra første krone, er faktisk med på å endre folk sine liv. De kommer til å få høyre pensjonsutbetalinger seinere i livet på grunn av denne lovendringen, sier den tidligere arbeidsministeren.

Finans Norge: Fornøyde

Informasjonsdirektør i Finans Norge Tom Staavi sier til Klassekampen at han er veldig fornøyd med innføringen av pensjon fra første krone.

På sine egne nettsider omtaler Finans Norge pensjon fra første krone som et usedvanlig viktig likestillingsgrep.

– Det mest kraftfulle med disse tallene er at den relative veksten i pensjonskontoer er størst for kvinner i alle aldersgrupper, sier Staavi.

Han legger til at man ser en økning i pensjonskontoer for alle aldersgrupper og for begge kjønn. Men den største veksten er altså for kvinner.

– En hovedforklaring på dette er at man fra 1. januar 2022 fjernet kravet om at man måtte ha en stillingsbrøk på over 20 prosent for å få pensjonspoeng, og altså pensjon fra første krone. Dermed får alle med lave stillingsbrøker på under 20 prosent nå pensjon, sier Staavi.

Han legger til at pensjonssparing blir viktigere i årene som kommer.

– Vi lever lenger og kan bli forventet å stå lenger i jobb. Da blir det viktig med både pensjon og egen sparing. I Finans Norge er vi veldig godt fornøyde med ordningen med pensjon fra første krone, sier han og legger til at Finans Norge er mindre fornøyde med det de mener er en svekkelse av BSU-ordningen fra regjeringens side.

Gir trygghet

På oppfordring fra Klassekampen sjekker Gresseth pensjonskontoen sin før hun returnerer til undervisningen på fredags ettermiddag. Der står der foreløpig 609 kroner.

Mer skal det bli, før skoleeleven skal bli pensjonist. Før den tid skal hun fullføre videregående, kanskje ta et friår og jobbe, og muligens en dag skaffe seg en jobb i Nato-systemet, forteller hun.

At pensjonskontoen allerede vokser, gir henne trygget.

– Man hører ofte voksne snakke om pensjonsordninger og slikt, og jeg syns det er betryggende at det er en ordning på dette uten at jeg må gjøre så mye for det selv, sier Gresseth.

Innenriks