Krav til offentlig eierskap over vindkrafta vokser. NHO-organisasjonen Fornybar Norge mener det vil sabotere det grønne skiftet.

Stritter imot nye vindkrav

Vil ha utenlandske eiere: Robert Kippe (til høyre), leder for myndighetskontakt NHO-organisasjonen Fornybar Norge, advarer på det sterkeste mot krav til offentlig eierskap og hjemfall på vindkraft. Her er han avbildet med Dagfinn Svanøe fra El og It forbundet. Foto: Gorm Kallestad, NTB

I TV-serien Exit sniffer finanskriminelle kokain med begge neseborene, mens de planlegger hvordan å snyte staten ved å investere i vindkraft. Det har utløst debatt om hvem som bør eie vindkrafta i Norge, for flere eksperter mener serien ligger tett på virkeligheten.

Innenriks