Godt, men ikke godt nok

I Klassekampen 28. februar sier statssekretær Maria Schumacher Walberg i Arbeids- og inkluderingsdepartementet at regjeringens ungdomsgaranti skal sørge for at flere unge som står utenfor arbeidsliv og studier, blir inkludert.

Debatt