Vindturbinene på Fosen produserer nær 20 prosent av Trøndelags kraftforbruk. Riving vil ha konsekvenser for både pris og kraftsituasjon.

Riving av turbiner vil gi dyrere strøm

Mer enn 500 dager etter at Høyesterett erklærte at vindturbinanleggene på Storheia og Roan i Trøndelag er ulovlige, går turbinene for fullt. Sterke og økende protester gjør at det nå framstår som en realistisk mulighet at anleggene kan bli revet. Det vil påvirke både pris og kraftsituasjon i Trøndelag.

Innenriks