... samisk lydkunst-åpning og en av vår tids viktigste protestbevegelser.

Å lytte til jorda

GLIDENDE OVERGANG: Åpningen av Jiennagoahti eller lyttegammen sklei over i en støttemarkering til demonstrantene i Olje- og energidepartementet.

Det er ikke bare bare å finne Jiennagoahti, eller lyttegammen på toppen av Tørrfjellet ved Fløyen i Bergen. Lytterommet i skjæringspunktet mellom natur og kultur er initiert av lydkunstner Elin Már Øyen Vister i samarbeid med blant andre kunstneren og arkitekten Joar Nango. Først må du ta av fra turveien, ta inn på en sti, før du symbolsk nok må ta inn på en smalere sti, og følge godt med for å få øye på gamma som glir symbiotisk inn i terrenget. Da jeg ved ankomst på søndag satt meg ned på et reinskinn utenfor gammen, kunne jeg se rett ned på et tett turtråkk nedenfor, uten at noen løftet blikket opp mot oss. En god metafor for det samiskes plass i en by som Bergen – skjult i åpent landskap, hidden in plain sight.

Kommentar