Den største fagforeininga i Felles­forbundet går ut og slår fast at Hadia Tajik ikkje bør blir nestleiar i partiet.

Seier nei til Tajik

LIKAR BRENNA: Richard ­Storevik i avdeling 5 i Felles­forbundet trur Tonje Brenna kan bli ein god nestleiar i Arbeidarpartiet. Her er dei begge då Brenna vitja Fellesforbundet i Bergen.

Leiaren i avdeling 5 i Fellesforbundet tykkjer ikkje det er rett å få inn Hadia Tajik som nestleiar i Arbeidarpartiet no, men meiner heller at partiet bør samle seg om kunnskapsminister Tonje Brenna som ny nestleiar.

– Det er ikkje rett med Hadia Tajik, tykkjer eg. Det handlar om at vi treng friskt blod, og det handlar om kva som er viktig for partiet. Det som er rett for partiet no, er at vi klarer å samle oss om nokon som kan kome inn med ny giv, seier Richard Storevik.

Storevik er leiar for avdeling 5 i Fellesforbundet. Dei organiserer mellom anna bilmekanikarar, tekstilarbeidarar og hjelpearbeidarar i Bergen. Storevik er også styremedlem i Arbeidarpartiet i Bergen.

Utspelet kjem etter at tidlegare nestleiar i Arbeidarpartiet Hadia Tajik vart foreslått av Rogaland Arbeidarparti som ny nestleiar.

Tajik svarte at ho er motivert for å bli det, og førre veke skreiv Klassekampen at rogalendingen dei siste vekene har reist mykje rundt for å vitje partilag rundt om i landet.

Fantastisk politikar

Det er likevel ikkje nok til at Storevik i Fellesforbundet er overtydd.

– Hadia Tajik var ein fantastisk politikar som statsråd, og ho leverte over evne. Eg vart lei meg då ho måtte gå av, men no må vi sjå framover, seier Storevik.

– Er det på grunn av sakene med pendlarbustader at du meiner det ikkje er rett at Tajik blir nestleiar i partiet att?

– Nei, det har ikkje noko påverknad på meg. Det som har skjedd har skjedd. Det var kjipt då ho gjekk av, og det må vere mogleg å kome seg vidare. Likevel meiner eg at det er Tonje Brenna som er rett person for partiet no, seier han.

Det er LO-leiar Peggy Hessen Følsvik som er leiar i valnemnda i Arbeidarpartiet, og det er dei som skal kome med ei innstilling til kven som bør bli ny nestleiar.

Imponert av Brenna

Først i mai for landsmøtet i Arbeidarpartiet høve til å røyste over innstillinga til valnemnda. Storevik håpar partiet då landar på Brenna.

– Tonje Brenna har imponert meg veldig. Eg er eigentleg imponert over måten ho har møtt meg og mine på. Ho pratar i ein direkte tone, og ho er flink til å løfte fram det fagleg-politiske samarbeidet, seier Storevik.

– Trur du ein ny nestleiar kan få Arbeidarpartiet opp att av dei dårlege meiningsmålingane de har fått dei siste månadane?

– Det er i alle fall viktig å få inn litt nytt blod. Og så må vi jobbe med å overtyde folk om skilnaden mellom regjeringa og dei borgarlege. Det ville ikkje vore betre med ei anna politisk styring no, så der det opp til oss lokalt å jobbe knallhardt for å få tilliten attende frå folk, seier han.

Politikk