En fersk dom i EU-domstolen gir EUs energibyrå Acer myndighet til å fatte vedtak om handel og sikkerhet. Nei til EU lover bråk.

Ny EU-dom gir Acer mer makt

I VEIEN: Einar Frogner, bonde og leder for Nei til EU, mener den nye EU-dommen viser at EUs energibyrå Acer hindrer Norge i å rå over egne kraftressurser.

En ny dom i EU kan blåse nytt liv i den betente striden om EUs energibyrå Acer. EU-domstolen har nå slått fast at Acer har myndighet til å bestemme medlemslandenes energipolitikk i grenseoverskridende spørsmål.

Innenriks