Byrådet vil kutte støtta til den private skulen Natur vidaregåande skule i Oslo, men Raudt sikrar fleirtal mot det.

Raudt reddar privat­skule

REDNINGSMANN: Raudt og Siavash Mobasheri vil redde privatskolen Natur vgs, fordi de meiner den er et viktig praktisk tilbod i osloskolen. Byrådet vil legge ned skolen, men Rødt sikrar flertall i bystyret mot det.

Det raudgrøne byrådet i Oslo vil avslutte ei avtale med ein av landets eldste naturbruksskular, Natur vgs, om å dekke skolepengar for elevar frå Oslo. På skulen får elevane opplæring i gartnernæring, skogbruk, dyrehald, samt ei rekkje allmennfag

Innenriks