Industriarbeiderne fikk kraftig reallønnsnedgang i fjor. Direktørene i industrien fikk hele 9,6 prosent lønnsvekst.

Lønnsgapet vokser

Tallsjef: Geir Axelsen, direktør for Statistisk sentralbyrå, leder TBU og la i går fram rapporten foran årets lønnsoppgjør.

I går la det Tekniske Beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) fram sin foreløpige rapport foran vårens lønnsoppgjør. Det har vært mye spenning knyttet til hvor lønnsveksten i industrien ville lande.

Innenriks