Claus Moxnes Jervell har stengt Oslo Plaza, sto fram som homo på syttitallet og skal nå grave i mannsrolla. Men han står fast ved at han ikke er tøff.

Djerve Jervell

GODT GREP: Claus Moxnes Jervell har gått gradene fra oppvasken på hotellkjøkken via fagbevegelsen og skal nå lede regjeringens mannsutvalg.

Jeg har alltid gått mine egne veier, sier Claus Moxnes Jervell.

Portrett