Emilie Enger Mehl varslet nye sikkerhetslover under pressekonferansen i går. Hun vil gi PST større hjemler til å følge med på meningsutveksling på nett.

Vil utvide mandatet til PST

ALVOR: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) advarte mot Russland under den felles framleggelsen av trussel- og risikovurderinger i går. – Det er et stort alvor over det som blir presentert, sa Gram da han møtte pressen.

Russiske tjenester utgjør den største etterretningstrusselen i 2023.

Innenriks