I USA er en utstilling om den sovjetiske skolen Vkhutemas blitt stengt. Men ifølge arkitekturhistoriker Victoria Bugge Øye er ikke skolens idégrunnlag forenlig med dagens russiske regime.

Ekspe­ri­men­terte med radikale ideer

RADIKAL: Den sovjetiske kunstskolen Vkhutemas oppfordret til kreativ og kritisk tekning, og den har levert viktige bidrag til den modernistiske arkitekturhistorien, ifølge kurator Victoria Bugge Øye ved Nasjonalmuseet i Oslo. Her fra Georgii Krutikovs «The Flying City». FOTO: NTB

De siste ukene har det pågått en opphetet debatt i USA om en utstilling med russisk arkitektur ved kunst- og arkitekturhøyskolen The Cooper Union i New York.

Kultur