Det er lett å oversjå det poetiske djupet i dikta til Marte Huke.

Spegling

Heimen og verda: Marte Huke knytar skrifttematikk til det å vere mor i diktsamlinga «Los». Slik gjer ho språket til noko relasjonelt. Foto: Marthe Amanda Vannebo

Marte Hukes nye diktsamling handlar, som den førre, om forholdet mellom mor og dotter. Slike mellommenneskelege, familiære relasjonar finn ein mykje av i lyrikken for tida. Det som er spesielt med Hukes versjon, er at der er sett av mykje plass til å reflektera over at den vaksne i dette tilfellet er forfattar. Så i staden for å ta utgangspunkt i dramatiske historier om sjukdom og død i heimen, slik mange gjer, ligg Huke sitt fokus på samspelet eller speglinga mellom barnet og mora-forfattaren sine måtar å vera i verda og i språket på.

Bokmagasinet