Hvem hører på minoriteten i minoriteten, som attpåtil er kvinner? Harrieth Aira har forsket på lulesamiske kvinners organisering.

Den lule­samiske stemmen

RELIGION: Læstadianismen har hatt stor betydning blant lulesamene i Tysfjord, og er en av årsaken til manglende organisering blant lulesamiske kvinner, mener forsker Harrieth Aira. Dette bildet er fra en læstadiansk samling på Hellandsberg i Hamarøy kommune i midten av 1940-tallet.

Silje Karine Moutka, Aili Keskitalo, Vibeke Larsen og Aili Keskitalo igjen. Kvinnelige sametingspresidenter har kommet som perler på en snor de siste årene. Og om man går historisk til verks, dukker det opp flere sentrale samiske kvinner som har hatt mye å si for den samiske rettighetskampen.

Moderne tider