Hvorfor tiltrekkes noen kvinner av høyreekstrem ideologi?

Flukt fra frihet

SELVBILDE: Kvinner i den amerikanske alternativ høyre-bevegelsen bruker gjerne valkyrien som bilde på kvinnens posisjon i hvit makt-bevegelsen, skriver Anne Bitsch. Illustrasjon: «Valkyrie» av Peter Nicolai Arbo (1865), Wikimedia Commons

Det har interessert meg en stund, hvorfor noen jenter og kvinner ender opp på den såkalte ytre høyrefløy. Hva er tiltrekkende med å være en del av et så mannsdominert fellesskap, der kvinner jevnt over betraktes som umodne, følelsesstyrte og uegnet til å drive med politikk?

Kommentar