Godt spel greier ikkje å dekke over ein svak og lite poengtert tekst.

Ein evig flyktning

ALDRI FRED: I 2500 år har Moralen (Janne Kokkin) forfølgd og utfordra Medea (Synnøve Fossum Eriksen). FOTO: MARIUS RUA

Teater