Hvor mye er 400 kroner?

Lese- og regnestykker

Hvorfor skal vi lese bøker? Når folk som elsker bøker får spørsmålet, ligger det et snev av selvrettferdighet i svaret. Selvfølgelig skal vi lese bøker. Antyder du noe annet, er du usofistikert. Eller du trenger hjelp. Fra folk som leser.

Kommentar