Med dagens tempo vil halvparten av Norges bønder forsvinne innen 2040. Krigen gjør at vi må snu, mener bygdeforsker Reidar Almås.

Bygdas forsvarer

TÅRNET: Professor og forfatter Reidar Almås er optimistisk på vegne av bygde-Norge. Selv har han bygget utsiktstårn i resirkulerte materialer og bålhus på tomta, og driver turisme på si.

Bygdesosiolog Reidar Almås møter oss ved det nybygde «Tårnheim» i Hølonda, som midt i en trøndersk skog kan by på mørke og stillhet, og et lite bibliotek. I femti år har sosiologen forsket på distriktene, som professor ved NTNU og nå seniorforsker ved ved Ruralis. I den nye boka «Hva skjer i Bygde-Norge?» skriver han om utviklingen framover. Fra sin posisjon i Trøndelag ser Almås både ny teknologi og næringer, men også mørke skyer i horisonten.

Innenriks