Det kan se ut som våre store kultur­institusjoner har mistet selvtilliten.

Bare irrelevante mausoleer?

I katalogen til vårt nye Nasjonalmuseums åpningsutstilling «Jeg kaller det kunst» skrev institusjonens ansatte at dagens unge oppfatter museet som «et irrelevant mausoleum». Institusjonen som framfor alle andre skal forvalte og formidle den norske kunsthistorien, har åpenbart ikke særlig tiltro til sin samling, kunnskap og formidlingsevne.

Fokus