Noen dyr er likere enn andre.

Dyrtid

Vi har gått inn i en ny dyrtid, blir det sagt. Men for oss som ikke engang var født på 70-tallet, har det vært uklart hva slags dyr det egentlig er snakk om. Etter et dypdykk i den norske nyhetsfaunaen kan jeg her gi svaret:

Grovt sagt