Naturavtalen vil åpne for privatisering av verdens natur og la storselskapene fortsette å rasere våre felles ressurser.

Med lisens til å ødelegge

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Mens mediene omtaler den nye naturavtalen som «historisk», er store deler av miljøbevegelsen og urfolk opprørt. Den globale avtalen om biologisk mangfold, som ble vedtatt på FNs naturtoppmøte i Canada 19. desember, «er ikke egnet til formålet», skriver Friends of the Earth, verdens største nettverk av grasrotbaserte miljøorganisasjoner.

Med andre ord