Helikopterforeldre settes på plass i Gro Dahle og Svein Nyhus nyeste barnebok.

Voksen­opp­læring

I 2018 ble Utah den første amerikanske staten som lovfestet foreldres rett til å la barna gå en tur alene til parken. Det vil si, de endret lovtekstens definisjon av «neglect» ved spesifikt å understreke hva som ikke er omsorgssvikt. Å la barna involvere seg i aktiviteter uavhengig av foreldrene, konkluderer den nye lovteksten, er ikke omsorgssvikt. Eksempler på aktiviteter som er helt ok? Å «reise til og fra skolen, inkludert ved å gå, løpe eller sykle» og «delta i lek utendørs».

Bokmagasinet