Rishi Sunak vil stanse arbeideres streikekamp med ny lov. – Under­trykking av menneske­rettigheter, sier fagforeningstopp.

Klinker til i britisk klassekrig

Thatchers drøm? Statsminister Rishi Sunak vil innskrenke britenes rett til å streike.

I møte med priskrise og prekære liv har Storbritannia siden i fjor sommer vært preget av streikende jernbanearbeidere, sykepleiere og brann­folk som krever bedre lønn og arbeidsforhold.

Utenriks