«Maktens nervetråder» skisserer utviklingen av politisk deltagelse, lov og vold fra middelalderen og inn i det moderne.

Makt og samhandling

I DENNE SAL: Alexis de Tocque­ville i den franske nasjonalforsamlingen. ILLUSTRASJON: WIKIMEDIA COMMONS

I 1831 ankom den 26 år gamle franske aristokraten Alexis de Tocqueville USA. I ni måneder reiste han rundt i den fremmede republikken, som for ham var et levende bilde på det nye samfunnet som hadde begynt å vokse fram i Europa. Formålet med turen var «å undersøke i detalj og så vitenskapelig som mulig hele mekanismen i dette veldige amerikanske samfunn som alle taler om og som ingen kjenner.» Resultatet var det enorme tobindsverket «Om demokratiet i Amerika» (1835 og 1839), som gjorde Tocqueville til en berømt mann i sin samtid og en kanonisk skikkelse i vestlig politisk idéhistorie.

Bokmagasinet