Tid for heim

RINGEN ER SLUTTA: Ruth Lillegraven har flytta heim att til Granvin i Hardanger.RINGEN ER SLUTTA: Ruth Lillegraven har flytta heim att til Granvin i Hardanger.

Eg var så knytt til denne plassen. Dersom foreldra mine hadde tvangsflytta meg, så hadde eg sikkert enda opp med psykose.

Portrett