Hele livet trodde Tormod Thorin at hun han kalte mutter, var mora hans. Så kom sannheten for en dag.

Adopsjons­barnet

FORTIDA: Gamle fotoalbum forteller litt av Tormod Thorins fortid, men ikke hele.

Dette er barndomshjemmet mitt, sier Tormod Thorin og holder et fast blikk på fjorden.