Målt i kroner og øre er det viktigere å stanse skatteflyktningene enn å skatte laksenæringen.

Om å stikke fra regningen

PÅ FLUKT FRA FUTEN: Ved å flytte til Sveits kan Kjell Inge Røkke, Magnus Reitan og andre norske rikinger slippe unna skatt de gjennom flere år har utsatt å betale, skriver kronikkforfatteren. Foto: Jean-Pierre Clatot, AFP/NTB

Mens avisene og folk flest er opptatt med å diskutere lakselobbyens makt, så er Norges rikeste i full fart med å stikke av fra skatteregningene sine, uten at det tilsynelatende er planlagt noen snarlige mottiltak. Målt i kroner og øre er det derimot mye viktigere for Norge å stoppe skatteflyktningene enn å skatte laksenæringen. Likevel har offentligheten i stor grad akseptert skatteflyktningenes versjon av historien, som handler om at utflyttingen er et oppgjør med den særnorske formuesskatten og at de rike er så få at de uansett ikke betyr så mye for Norge som helhet. Men begge disse argumentene er misvisende.

Kronikk