I disse dager er det 80 år siden Beveridge-rapporten kom. Den reiste kampen mot fattigdom og nød. Nå skulle alle sikres et trygt utkomme.

Håpet om en lysere framtid

MIDDAGSKØ: Barn har stilt seg i kø utenfor Christiania Dampkjøkken i Oslo. FOTO: ANDERS BEER WILSE/OSLO MUSEUM

Et revolusjonært øyeblikk i verdenshistorien er en tid for revolusjoner, ikke for lappverk». Uttalelsen kommer ikke fra en revolusjonær barrikadestormer, men står svart på hvitt i en offisiell rapport som ble lagt fram for det britiske parlamentet i november 1942, midt under den andre verdenskrigens mørkeste øyeblikk, da mesteparten av Europa, med unntak av De britiske øyer, lå under Hitler-Tysklands jernhæl, før krigslykken snudde etter slaget ved Stalingrad.

Kommentar