Audun Lysbakken gir seg om SV-leder. Nestleder Kirsti Bergstø håper partiet vil bygge videre på Lysbakkens prosjekt.

Åpent for lederkamp

GIR SEG: Da Audun Lysbakken gikk på som SV-leder, brukte han de første årene på kamp mot sperregrensa. Han forlater lederposten i et parti som tidvis ser 10-tallet på målingene.

Audun Lysbakken tar ikke gjenvalg, og går av som SV-leder når partiet samles til landsmøte i mars neste år.

Firebarnsfaren, som har vært partileder i elleve år, sier at det har kostet å kombinere familieliv og rolla på toppen av partiet.

Han understreker imidlertid overfor Klassekampen at det ikke er umulig å kombinere de to tingene.

– Poenget er bare at elleve år er lang tid, og det er viktig å skille mellom de to tingene, sier han.

Bak ham seiler tre aktuelle kandidater opp: Nestlederne Kirsti Bergstø og Torgeir Fylkesnes, i tillegg til en av partiets fremste profiler på Stortinget, Kari Elisabeth Kaski.

Ingen av dem vil imidlertid bekrefte det nå.

– For tidlig å si

Bergstø, som var fungerende partileder mens Lysbakken var i pappapermisjon fra april til oktober, sier at hun ble lei seg da hun fikk vite om Lysbakkens planer.

– Audun er en veldig god leder og har ledet partiet på en samlende og kraftfull måte. Og også kommet langt på vei med det som var hans mål da han ble partileder – det var å breie ut SV i retning av et sosialistisk folkeparti og få et større fotfeste i distriktene, i fagbevegelsen, og bli et alternativ for flere, sier hun til Klassekampen.

Bergstø og Lysbakken har fulgt hverandre lenge. Da han var statsråd i den rødgrønne regjeringen, hentet han henne inn som statssekretær. På spørsmål om hun er kandidat til å etterfølge Lysbakken, svarer hun:

– Jeg synes det er for tidlig å si noe om hvem som er aktuell. Både fordi det er flere kandidater som kan være aktuelle, og flere må nok også tenke gjennom det for sin egen del. Men først og fremst fordi at jeg mener at en sånn debatt bør starte i partiorganisasjonen.

Vil bygge videre

Bergstø viser til at partiet har vokst både på målinger og i medlemstall, og at det har vært gjennomgående for Lysbakken at han bygget og breiet ut partiet.

– Tenker du at det er rom for en ny leder til å sette et like sterkt preg på SV som Lysbakken har gjort i løpet av sin tid, eller håper du at det blir mer en videreføring av arbeidet han har lagt ned?

– Jeg håper at partiet framover fremdeles skal jobbe for å styrke tilliten hos fagbevegelsen, jobbe for arbeidsfolks interesser, og være en samlende kraft som kan forene flere ulike miljøer og bevegelser, sånn som fagbevegelsen og miljøbevegelsen. Fordi det er helt avgjørende at vi har et sosialistparti som klarer å løfte opp interessekampene, se dem i sammenheng, og mobilisere løsninger som trengs i dag. Så jeg håper at partiet vil samle seg om en politikk, en strategi og et lederskap som bygger videre på det.

Kaski i permisjon

Flere lokale SV-topper har rykket ut med støtte til Kaskis kandidatur. Hun gikk nylig ut i foreldrepermisjon. SV-topp i Stavanger Eirik Faret Sakariassen er møtende varamedlem i partiets sentralstyre. Han peker på Kaski som sin lederfavoritt og sier at dersom Kaski selv ønsker det, vil det være mulig for henne å drive valgkamp til tross for at hun er i permisjon.

– Jeg mener hun vil være den beste lederen for SV, sier han.

På spørsmål fra Klassekampen om tidspunktet for Kaski er ugunstig, svarer Lysbakken:

– For det første er jeg helt sikker på at partiet kommer til å ha en god prosess for å finne den rette personen. Og det tror jeg alt ligger godt til rette for. Og så er det jo bare sånn at det er nå det er landsmøte. Det er nå den beskjeden måtte gis. Men det er vanskelig for meg å gå inn i enkeltsituasjoner uten å begynne å diskutere enkeltkandidater. Det er viktig for meg å si at det er ikke sånn at det er umulig å kombinere det å være leder med familie, sier han.

Politikk