Regjeringens fortelling om strømpriskrisen og Norges begrensede handlingsrom er ufullstendig og til dels misvisende.

Lar vi oss lure?

TÅKELEGGING: Regjeringen skylder på forhold utenfor Norges grenser, først og fremst Putins krig i Ukraina, som hevdes å begrense Norges handlefrihet, uansett overskudd av strøm. Grove energipolitiske feilgrep i Storbritannia og Tyskland sammen med handlingslammelse i EU forbigås i taushet, skriver Øystein Noreng. Bilde fra Frankfurt. Foto: Michael Probst, AP/NTB

De fleste norske husholdninger og næringsliv har på kort tid fått sine strømregninger mangedoblet. Husholdninger får strømstøtte, men mindre og mellomstore bedrifter rammes hardt. Sysselsettingen er truet. Hittil fortoner regjeringen seg som tafatt i strømsaken. Spørsmålet er om den ikke kan eller ikke vil treffe nødvendige tiltak.

Kronikk