Bustadprisane fall med 1,9 prosent

NED: Bustadprisane fall kraftig i oktober. FOTO: BEATE OMA DAHLE, NTB Beate Oma Dahle

RENTE: Eiendom Norge meiner renta aukar for mykje, og at det må bli lettare å få lån.

Gjennomsnittsprisen for ein bustad i Noreg var 4.328.496 kroner slutten av oktober.

Innenriks