I perioden 2014 til 2020 har eiere av private barnehager hentet ut store verdier:

Eiere har tatt ut 11 mrd.

UTÅLMODIG: Tomas Rossland Hansen håper streiken vinner fram snart, så han og kollegene kan gå tilbake til å jobbe med barna på Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage på Grønland i Oslo. Aleksandra Hanna Pestka

LØNNSOMT: Private barnehager er mer lønnsomme enn kafédrift, sykehjem og hoteller, viser rapport. I dag trappes pensjonsstreiken i barnehagene opp.

I to uker har ansatte i private barnehager vært i streik. I dag trappes streiken ytterligere opp, og i alt 2400 er i streik. Kjernestriden er pensjon. De ansattes organisasjoner krever bedre pensjonsvilkår og overgang til privat avtalefestet pensjon (AFP). Arbeidsgiverne i Private barnehagers landsforbund har uttalt at det å innfri kravene vil ha «katastrofale konsekvenser» for mange barnehager, og at det ville vært «uansvarlig».

Innenriks