Sp er bekymret for at politiet mister myndighet overfor unge som ruser seg:

Vil la politiet ransake

BEKYMRET: Senter­partiet, her ved stortingsrepresentant Ivar B. Prestbakmo, mener politiet fortsatt må ha en rolle i det rusfore­byggende arbeidet blant ungdom. Aleksandra Hanna Pestka

POLITI: Sp vil bruke rusreformen til å gi politiet en forebyggende rolle overfor unge. Brukerorganisasjonen Rio kaller det et angrep på menneskerettighetene.

Senterpartiet vil gi politiet ny myndighet til å ransake ungdom som mistenkes for bruk av narkotika.

Det slo partiets landsstyre fast i en uttalelse denne uka.

Sps justispolitiske talsperson Ivar B. Prestbakmo sier at uttalelsen er et innspill til regjeringens arbeid med ny forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet.

– Sp er urolige for at politiet trekker seg ut av det forebyggende arbeidet med rus, sier Prestbakmo.

Daglig leder i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio), Kenneth Arctander, reagerer sterkt på uttalelsen.

– Det har vært avdekket systematiske krenkelser begått av politiet mot personer som bruker ulovlige rusmidler, sier han, og viser til at politiet tidligere har hatt en praksis der personer som bare er mistenkt for bruk og besittelse, likevel har fått ransaket sin mobil for å finne ut om de også selger.

Da etterforsker politiet personer for en handling de ikke er mistenkt for, påpeker Arctander.

– Det har vært presisert overfor politiet hvilke maktmidler de har anledning til å bruke, sier han og legger til at Sp bør kjenne til Norges menneskerettslige forpliktelser, og legger til:

– Jeg opplever dette som et intendert angrep på menneskerettighetene til personer som bruker ulovlige rusmidler.

Ser en klar trend

I vår kom Riksadvokaten, som leder Norges påtalemyndighet, med et rundskriv som slo fast at rusavhengige ikke skal bli straffeforfulgt for bruk og oppbevaring av brukerdoser med narkotika.

Rundskrivet kom etter at Høyesterett slo fast at personer som er rusavhengige, ikke skal straffes for bruk og besittelse av narkotika.

I uttalelsen fra landsstyremøtet sitt skriver Sp at rundskrivet fra Riksadvokaten gjør det vanskeligere for politiet å undersøke hvor ungdom får tak i forbudte stoffer og finne ut av hvem som selger stoffene.

«Trenden er klar, når ungdommen ikke er redd for straff, øker bruken av narkotika», slår Sps landsstyre fast.

Prestbakmo understreker at Sp ikke vil at politiet skal kunne ransake uten hjemmel, men at man må unngå usikkerhet om hvorvidt det skal være mulig for politiet å gjennomføre ransakelser hvis de har en grunn.

– Sps landsstyre vil at politiet fortsatt skal ha en rolle i det rusforebyggende arbeidet, og at vi ikke skal legalisere narkotika. Da må politiet ha verktøy for å kunne avdekke og etterforske, sier han.

Forbereder reform

Ap/Sp-regjeringen startet i vår arbeidet med en ny stortingsmelding om en forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet.

Meldingen kommer etter at Solberg-regjeringen sitt forslag til rusreform ble stemt ned i Stortinget i fjor.

Saken skapte stor debatt internt i Arbeiderpartiet, der en del av partiet mente Ap burde støtte den borgerlige regjeringens ønske om liberalisering av narkotikalovene, mens andre i Ap var kritiske til liberalisering. Prestbakmo sier regjeringens nye reform vil se justis- og helsefeltet under ett.

– Det kommer en reform i 2023, og der vil regjeringen se på helheten av rusfeltet. Vi arbeider selvsagt tett sammen med Ap om dette, sier Prestbakmo.

I dag styrer Sp Justisdepartementet, mens Ap har helseministeren.

– Vi er opptatt av at tunge rusbrukere ikke skal bli straffeforfulgte. Men vi kan ikke få en glidende overgang til legalisering av narkotika, sier han.

Ber Ap stå imot Sps krav

Arctander i Rio, som var medlem av den forrige regjeringens rusreformutvalg, frykter at Prestbakmo og Sp vinner fram, og at tanken bak Sp-uttalelsen finner veien til rusreformen som Ap/Sp-regjeringen har varslet i 2023.

– Det er alltid grunn til å frykte at Sp ønsker å skjerpe inn overfor og diskriminere rusbrukere. Også fordi vi har en justisminister fra Sp som gjentatte ganger har nektet å beklage overfor ofrene for disse krenkelsene, sier han, og legger til:

– Så jeg er bekymret og håper at Ap ikke blir med på dette.

Prestbakmo mener Arctander «bruker Sps uttalelse til noe den ikke er egnet til».

– Ingen vil gi politiet tilgang til å på ny ta i bruk ulovlige metoder. Så dette er en tilsnikelse. De som vil liberalisere ruspolitikken, ønsker å redusere politiet sin rolle i det rusforebyggende arbeidet. Vi vil se hele bildet. Vi skal ikke avkriminalisere. Politiet skal fortsatt ha en rolle, men behandling av de tyngste brukerne skal være i fokus av reformen.

Politikk