Det er politikken og embetsverket som har sviktet i kjølvannet av energiloven.

Vest for loven

REGULERT: En bil kjører over Vøringsfossen i Måbødalen i 1968. Helt siden konsesjonslovene kom på plass tidlig på 1900-tallet, har kraftutbyggingen hatt som hovedformål å sikre tilstrekkelig vannkraft til nytte for husstandene. FOTO: SVERRE A. BØRRETZEN, AKTUELL /NTB Sverre A. Børretzen

Når kom nyliberalismen til Norge for alvor? Kanskje var det med den nye energiloven i 1990. Loven liberaliserte energisektoren og gjorde vannkrafta om fra et felles knapphetsgode til en vare som rant i overflod gjennom turbinene. Disse markedsmekanismene, i kombinasjon med et gradvis ekspanderende nordeuropeisk kraftmarked, la grunnlaget for enorme fortjenestemarginer som vi strømforbrukere og næringslivet fikk betale prisen for.

Orientering