Nye skattar stoggar investeringar, hevdar kraftselskap:

Saman mot Støre

SKEPTISK: Konsernsjef i Lyse Energi Eimund Nygaard fryktar dei nye skatteframlegga frå regjeringa kan stogge kraftutbyggingar og med det hindre det grøne skiftet. Her er Nygaard saman med Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim i 2020. FOTO: TERJE BENDIKSBY, NTB Terje Bendiksby

STØYT: Skatteframlegga til regjeringa set det grøne skiftet på vent, meiner kraftselskapa. SV seier dei må bu seg på å betale meir.

17 kommunale kraftselskap har sendt eit opprop til partia på Stortinget i håp om at dei ikkje vedtek regjeringas framlegg til nye skattar for kraftbransjen.

Innenriks