Hvor langt kan demonstrantene i Iran nå?

Et voksende opprør

I løpet av den siste måneden har protestene i Iran som følge av Mahsa Jina Aminis død i hendene på det iranske moralpolitiet, vokst til et omfang få hadde fantasi nok til å forutse. I dag er det blitt et landsomfattende opprør frontet av ungdom og kvinner, som fortsetter å vokse både i tilslutninger og i omfanget av hva demonstrantene krever. Det kurdiske slagordet «kvinner – liv – frihet», som har blitt opprørets refreng, er i liten grad sammenfallende med det samfunnet dagens islamske, autoritære regime og landets økonomiske situasjon har å tilby sin oppvoksende generasjon. Men kan dette opprøret faktisk lykkes i å varig endre Iran – og til og med velte det sittende regimet?

Fokus