Hvis stataren brøt avtalen, ventet lensmannen. Samtidas statare har det knapt bedre.

Når urett blir lov

SLANKVECKAN: En gang i året hadde svenske statare rett til å bytte husbond. Her statare på vei hjem fra mjølking, som konene ofte var pålagt. FOTO: GUNNAR LUNDH, NORDISKA MUSEET

Kyss skoene mine, sa sjefen, og mannen kysset skoene. Han gjorde det for at sønnen skulle få gå på skole og familien kunne få en framtid i det nye landet. Om et år, fire måneder og tre dager skulle det livet begynne. Da skulle han få rett til å bytte arbeidskjøper uten å bli sendt tilbake til slummen.

Gryr i norden