I juli avviste Posten-sjefen fast ansettelse som hovedregel. Nå er tonen en annen:

U-sving om sjåfører

FRA NULL TIL TO HUNDRE: I årevis har Bring basert budbilvirksomheten sin på enkeltpersonforetak. Nå skal de fleste budene være ansatt, sier Posten-sjef Tone Wille – her på Posthuset i Oslo. Aleksandra Hanna Pestka

SNUR: Bring skal ikke lenger basere seg på bud med enkeltpersonforetak. Nå skal de ansette 200 bud.

Det er vanlig å leie inn sjåfører med enkeltpersonforetak i budbilbransjen. Blant selskapene med en slik praksis er Bring, som er underlagt statseide Posten.