«Don Juan» i framsyning som er blitt sprikande og lite samanhengande.

Spel for galleriet

INNSMIGRANDE: Bak Don Juans (Jo Saberniak) forførande smil skjuler det seg ein skruppellaus hedonist. FOTO: JOHANNES L.F. SUNDE

Høge ambisjonar kjenneteiknar Ole Johan Skjelbreids framsyning.

Kultur