En rapport fra Riksrevisjonen påpeker folkerettsproblemer ved Forsvarets IT-prosjekter:

Konsulentkaos i Forsvaret

DRAHJELP: Torbjørn Bongo er leder i Norges offisers- og spesialistforbund, som organiserer 6000 militært ansatte. Han får nå drahjelp av Riksrevisjonens knusende rapport.

UROET: Offisersleder Torbjørn Bongo påpekte tidlig at Forsvarets bruk av private kan skape trøbbel i krise og krig. Riksrevisjonen gir ham medhold.

Forsvaret har tidligere fått kritikk fra deler av fagbevegelsen, som mener at ansatte hos private leverandører kan bli lovlige mål i en krig.

Innenriks