Marina Garcés argumenterer for en ny radikal opplysningstid.

Et levelig liv

Marina Garcés

Trangsynt norsk debatt om strømpriser kan drive en til fortvilelse. Få er uenige i målet om bedre fordeling av byrdene i husholdningene, landbruket og industrien. Man er uenig om virkemidlene. Mer alvorlig er en underliggende krise: Uten intakt natur og fungerende klima finnes ikke lenger noe å fordele. For å gripe vår tids dilemmaer må vi starte med å reflektere over hva som er et levelig liv, mener den spanske filosofen Marina Garcés.

Kommentar