Stortinget må vedta den nye energipakka til EU så raskt som råd er, seier MDG:

Ber om ekspress-pakke

HAR DÅRLEG TID: Une Bastholm i Miljøpartiet Dei Grøne meiner at Noreg må innføre EUs fjerde energimarknadspakke – og det kvikt. Fartein Rudjord

HASTAR: MDG meiner at det vil skade norsk klimapolitikk om vi ikkje innfører EUs fjerde energimarknadspakke så fort som råd er.

MDG meiner at det er heilt naudsynt at Stortinget handsamar den fjerde energimarknadspakka frå EU i denne stortingsperioden, og at saka ikkje trenerast meir.

Politikk