Om du ikke er fly forbanna, er det fordi du ikke har skjønt strømprismodellen.

Dum eller ond?

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Jeg bruker en enkel modell for å sortere utsagn i det offentlige ordskiftet, som jeg kaller «stupid or evil». Det vil si at når jeg hører noe som er riv ruskende galt, så bruker jeg denne modellen for å diagnostisere om det bakenforliggende motivet er dumskap eller ondskap.

Kron og mynt